ELS NOSTRES SERVEIS I VENDES:

1. ENDERROCS de tota mena i embergadura. Amb apuntalaments i estabilitzacions de la façana i altres sectors. Substitució de sostres d'uralita, amiant, teules, pissarra,... Rehabilitacions sense tancament de l'edifici.

2. EXCAVACIONS i anivellaments de terrenys amb les tècniques més novedoses i precises.

3. LLOGUER DE MAQUINÀRIA. Tota una flota de màquines per la construcció i enderrocs al teu servei.

4. ANTIGUITATS i materials per rehabilitacions. Portes, mobles, teules antigues, pedres i escultures. Catàleg de materials que anem actualitzant semanalment.

Tots els serveis amb la calitat i rapidesa garantida. Polsa sobre el servei que vulguis consultar més a fons.