SERVEIS: Excavacions i anivellaments

- Excavacions arqueològiques
- Moviments de terra
- Anivellaments de terrenys
- Cimentacions
- Desbrossaments parcel·les
- Rebaixos amb batiló i mini giratòria
- Extracció de pedres

I estudiem projectes de tot alló que es pugui fer amb les màquines adequades, que de ben segur les tenim.