SERVEIS: Enderrocs i Demolicions

Desenvolupament de projectes de demolicions. Seguretat garantitzada per un arquitecte. Ens encarreguem de la tramitaci� de permisos amb les autoritats pertinents.

Enderrocs integrals o parcials de tot tipus d'edificis, naus o estructures de diferents materials. Gesti� i certificats de residus de l'obra amb els abocadors.

- Apuntalament de fa�anes per conservar la bellesa dels edificis antics, i tamb� per assegurar la estabilitat dels edificis ve�ns.

- Sostres d'amiant i uralita. Incl�s amb red perqu� no faci falta parar les activitats a dins de l'edifici.

- Gran especialitzaci� en desmantellament d'estructures met�l-liques.

- Reciclatge de tot tipus de materials extrets de la demolici� i desballestaments.