HIST�RIA I DESENVOLUPAMENT DE L'EMPRESA:

La hist�ria de l'empresa es remonta al mes de setembre de 1995. Albert Civit, el fundador i propietari de l'empresa amb una petita colla de treballadors van enderrocar la primera casa.

En aquells inicis, una bona gesti� dels residus i amortitzaci� de materials li van permetre invertir en el que ara �s una de les empreses m�s fortes d'enderrocs de la provincia de Lleida.

Ara Enderrocs Civit compta amb 15-20 treballadors experimentats. Gr�cies a la seva profesionalitat i const�ncia l'empresa continua creixent. Aquests treballadors s�n formats segons el reglament per poder desenvolupar la seva feina amb totes les mesures de seguretat en regla.

A part d'enderrocs tamb� es fan excavacions, cimentacions, apuntalaments de fa�anes, retirada d'uralites, reciclatge de materials per la rehabilitaci�,...

Podeu trobar imatges de les nostres feines m�s destacades a la Galeria d'Imatges.